اینتل شرکتی با رویاهای بزرگ و کوچک، اوّلین و بزرگترین تولید کننده پردازنده در جهان است. این شرکت در سال ۱۹۶۸ توسط رابرت نویس، گوردون مور (ابداع کننده قانون مور) و اندرو گروو در...