فتوشاپ حرفه‌ای ترین نرم افزار طراحی و ویرایش عکس، گیف و حتی در موارد خاصّی ویدیو است. قدرت و عظمت این فتوشاپ از سوی عام پذیرفته شده و شکی نیست...