سونی بعد از مدت‌ها حدس و گمان درنهایت از ظاهر جدید Play Station 5 و Play Station 5 Digital بدون Blue-Ray رونمایی کرد. سونی درحالی‌که قبل از برگزاری رونمایی از...